Informacja RODO

Informacja RODO

W związku z tym, że 25 maja 2018 r weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ( RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) chcielibyśmy Państwa poinformować , że dane osobowe uczestników Tyflokonferencji znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

1. Chcemy także Państwa poinformować, iż administratorem danych jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Cieszynie ul. Bielska 62/250, 43-400 Cieszyn.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: feniks@us.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator danych wyznaczył osobę z Zarządu Stowarzyszenia, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez email: ejadamik@anwi.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu tworzenia list uczestnictwa w konferencjach, zajęciach warsztatowych , możliwości powiadamiania bezpośredniego o czasie i terminie organizowanych imprez i zajęć oraz w innych przypadkach związanych z działalnością wynikającą z zapisów statutowych Stowarzyszenia.

5. Udostępnione przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane automatycznemu podejmowaniu decyzji , w tym również profilowaniu.

6. Dane Państwa będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich relacji i spraw związanych z współpracą ze Stowarzyszeniem oraz czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych.

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia.

8. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO , gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących , narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.