2016 - I Ogólnopolska Tyflokonferencja

Relacja z I Ogólnopolskiej Tyflokonferencji ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE

„Niewidomi we współczesnym świecie”

Konferencja odbyła się 22 listopada 2016r. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Organizatorami konferencji byli Koło Naukowe Pedagogów, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Polski Związek Niewidomych Koło w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” z Cieszyna.

Konferencję uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Etnologii  i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz Kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej  prof. dr hab. Zenon Gajdzica. W imieniu organizatorów gości przywitały również inicjatorki wydarzenia Joanna Kapias i dr Sylwia Wrona oraz opiekunka Koła Naukowego Pedagogów mgr Anna Wojtas-Rduch.

Konferencję Honorowym Patronatem objął Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura, a w jego imieniu w konferencji wzięła udział Pani Renata Zając. W konferencji wzięła udział również Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Pani Maria Cieślar.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosiło szesnastu prelegentów z dwunastu ośrodków naukowych i innych instytucji. W konferencji wzięli udział również liczni goście oraz uczestnicy bierni (62 osoby), a także studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Pierwszy referat na temat codzienności w Polskim Związku Niewidomych (PZN) wygłosiła prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych Pani Dorota Moryc. Następnie o nauczaniu i uczeniu się osób dorosłych z dysfunkcją wzroku opowiedział Prezes Instytutu Edukacji i Rozwoju „Alfa Prim” mgr Krzysztof Wostal. Kolejne wystąpienie przygotował Pan Marek Jakubowski Tyflopedagog w Ośrodku  dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, który prowadzi również muzeum Tyflologiczne w Owińskach. Pan Marek swoje wystąpienie wzbogacił o zdjęcia eksponatów muzealnych, wśród których znalazły się pomoce dydaktyczne dla niewidomych jeszcze sprzed epoki Louis’a Braille’a, a także o wystawę oryginalnych eksponatów sprzed 250 lat. Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie dr Marleny Kilian z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która opowiedziała o trudnościach w prowadzeniu auta przez osoby w starszym wieku z poważną dysfunkcją wzroku.

Po przerwie głos zabrała dr n. med. Magdalena Wrzesińska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, która wygłosiła referat na temat zastosowania koncepcji salutogenetycznego paradygmatu zdrowia w tworzeniu pomocy dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową w zakresie edukacji zdrowotnej. Pani Magdalena zaprezentowała dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku tablice dydaktyczne zawierające piramidę zdrowego stylu życia  oraz film z zajęć dla dzieci z wykorzystaniem tychże planszy w praktyce.

Następnie mgr Tomasz Kasprzak z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił referat dotyczący komunikacji alternatywnej osób głuchoniewidomych w Polsce i Republice Czeskiej.

Ostatnim wystąpieniem drugiej części konferencji był referat wygłoszony przez przedstawicielki Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „KATARYNKA” mgr Alinę Szeptycką i mgr Ewę Romanowską, które opowiedziały m.in. o projekcie Adapter – Kino dla wszystkich w ramach którego filmy są dostosowywane dla osób niewidomych poprzez audiodeskrypcję ora dla osób niesłyszących poprzez napisy.

Drugą część konferencji zakończył minirecital niewidomej flecistki i skrzypaczki Natalii Anny Kaczor.

W ramach obrad w sekcjach wygłoszonych zostało 8 bardzo ciekawych referatów. Pan Tadeusz Gierycz z  Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących PIONEK opowiedział o działalności tejże organizacji. Następnie mgr Antoni szczuciński ze Stowarzyszenia Sportu, Turystyki i Rekreacji Osób z Dysfunkcją Wzroku SMREK wygłosił referat na temat „Jak zorganizować działalność turystyczną w środowisku osób z dysfunkcją wzroku.” Nie zabrakło również prelegentów zza granicy. Pan Anton Dragomiletskii wygłosił bardzo ciekawy referat na temat Zatrudniania Osób niewidomych w Rosji na przykładzie działalności Ogólnorosyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niewidomych (VOS), a Pan Hryhorii Korobenkov opowiedział o wsparciu dla osób niewidomych w Ukrainie.

Równolegle podczas drugiej sekcji mgr Małgorzata Wiecha zastanawiała się „czy w dobie współczesnych technologii wciąż uczyć pisma alfabetem Braille’a, a mgr Jarosław Ferdynus wygłosił referat na temat osób z dysfunkcją wzroku w polskim systemie prawnym. Mgr Małgorzata Zuber Zarysowała problem dysfunkcjonalności aparatu widzenia jako zagadnienie teoriopoznawcze. Sekcję 2 zakończyło wystąpienie mgr Natalii Kaczor, która opowiedziała o studiowaniu interdyscyplinarnym z perspektywy niewidomej studentki.

Wydarzenia towarzyszące

Podczas konferencji odbyły się liczne pokazy i warsztaty. Osoby z dysfunkcją wzroku wraz z przewodnikami mogły wziąć udział w warsztacie na temat pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności oraz w zajęciach muzycznych. Studenci naszego wydziału  mogli wziąć udział w warsztatach pt. „Jak być dobrym przewodnikiem osoby niewidomej.” Łącznie w warsztatach wzięło udział 30 osób.

Każdy uczestnik mógł również spróbować wczuć się w sytuację osób niewidomych i  zrobić zakupy z zasłoniętymi oczami w powstałym na potrzeby konferencji symulatorze sklepu.

Każdy mógł również zagrać bez użycia wzroku w memory, domino, warcaby i chińczyka. Pan Krzysztof Wostal prezentował jak bezwrokowo obsługuje komputer, a przedstawiciele cieszyńskiego koła PZN uczyli pisma Braille’a. Można było również obejrzeć i przetestować sprzęty gospodarstwa domowego takie jak udźwiękowiony ciśnieniomierz, wagi, zegarki, igły Brajlowskie oraz sprzęty optyczne jak np. lupy.

Całość konferencji uświetniła wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkim prelegentom, uczestnikom i współorganizatorom serdecznie dziękuję i zapraszam za rok na kolejną Tyflokonferencję z cyklu ZOBACZYĆ NIEWIDZIALNE.

prof. Zenon Gajdzica podczas przemówienia

Dr Sylwia Wrona podczas przemówienia otwierającego spotkanie

Marek Jakubowski prezentujący dawną mapę wypukłą

Prelegent podczas wykładu

Prelegent podczas wykładu

Joanna Kapias podczas przemówienia

Prace plastyczne wychowanków SOSW w Dąbrowie Górniczej

 

Skrzypaczka podczas występu

Zdjęcie grupowe części prelegentów i organizatorów

Warsztaty - Pismo Braille'a

Prace plastyczne wychowanków SOSW w Dąbrowie Górniczej