2019 Tyflohackaton - pierwsze w Polsce takie warsztaty!

W dniach 6-7 lipca 2019 w murach cieszyńskiego wydziału Uniwersytetu Śląskiego odbyły się innowacyjne warsztaty dla młodzieży. Tyflohakaton to pierwsze tego typu wydarzenie, które łączy w sobie zagadnienia z zakresu pedagogiki specjalnej oraz nowych technologii.  Piętnastu uczniów w wieku 10 – 16 lat  podczas intensywnych dwóch dni uczestniczyło w łącznie 16 godzinach bezpłatnych warsztatów.  Na początek młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji wzroku. Zajęcia obejmujące orientację przestrzenną, gry bezwzrokowe, testy systemów udźwiękawiających komputery i smartfony oraz prezentację sprzętów rehabilitacyjnych i  aplikacji dla osób z dysfunkcją wzroku były prowadzone przez mgr Joannę Kapias oraz dwie zaproszone osoby niewidome.  Całość odbywała się w goglach symulujących brak wzroku. Następnie uczestnicy w dwóch grupach roboczych podczas zajęć prowadzonych przez pomysłodawcę wydarzenia mgr Dawida Stańka, mieli za zadanie wymyślić produkt cyfrowy, który miałby odpowiadać na potrzeby osób niewidomych lub słabowidzących. Podczas tworzenia prototypów pomysły były konsultowane z przedstawicielką środowiska osób niewidomych. Drugiego dnia projekty były dopracowywane i przygotowywane do zaprezentowania przed Jury podczas części konkursowej. 

Do jury zaproszenie przyjęły Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” z Cieszyna dr Anna Klinik, dr Sylwia Wrona z Zakładu Pedagogiki Specjalnej UŚ oraz przedstawicielka środowiska osób niewidomych Małgorzata Kapias.  

W trakcie pracy w grupach pomysłów było wiele, a ostatecznie przed jury zaprezentowane zostały dwa projekty grupowe mianowicie prototyp aplikacji AI oraz w pełni działające urządzenie codziennego użytku wraz z aplikacją do jego obsługi dostosowaną do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także projekt indywidualny – gotowa i już działająca udźwiękowiona gra na androida.  To wszystko zostało zaprogramowane w ciągu dwóch dni przez dzieci, które pierwszy raz zetknęły się z problematyką tyfloinformatyki! Nie dziwi więc, że Jury było pod wielkim wrażeniem poziomu wszystkich prezentacji i po burzliwych obradach postanowiło nie wyłaniać zwycięzców.

Nagrody dla wszystkich uczestników  ufundowała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.  Wydarzenie zostało objęte patronatem dziekana Wydziału Etnologi i Nauk o Edukacji w Cieszynie prof. zw. dr hab. Zenona Gajdzicy. Dzięki uprzejmości władz wydziału zajęcia odbyły się na terenie cieszyńskiego kampusu  z wykorzystaniem uczelnianego sprzętu komputerowego i multimedialnego.  Sprzęt do zajęć tyfloinformatycznych orientacji przestrzennej i gier udostępniły dr Sylwia Wrona, Małgorzata Kapias oraz cieszyńskie koło Polskiego Związku Niewidomych. Całość zajęć była prowadzona nieodpłatnie przez doktorantów naszego wydziału mgr Dawida Stańka i mgr Joannę Kapias.  

Organizator: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Cieszynie

Partnerzy i współorganizatorzy:

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Polski Związek Niewidomych Koło w Cieszynie

Warsztaty

uczestnicy obsługujący komputer bezwzrokowo z pomocą Małgorzaty Kapias

grupa uczestników podczas zajęć na temat orientacji przestrzennej

grupa uczestników z zasłoniętymi oczami próbująca wyjść z windy

uczestniczka układająca bez użycia wzroku dotykowe domino

uczestnicy podczas pracy przy komputerach

uczestnicy podczas pracy przy komputerach

Dr Anna Klinik witająca uczestników konkursu

uczestnik prezentujący przed jury dostosowaną grę na smartfony

Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników, organizatorów i jury

Grupa uczestników prezentująca swój pomysł przed jury