2019 - IV Ogólnopolska Tyflokonferencja

12 listopada 2019 w Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się IV Ogólnopolska Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne”, na którą przyjechali prelegenci i goście m.in. z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Lublina, Rzeszowa, Bielska-Białej, Katowic.  Obrady oficjalnie otwarł dr hab. Bogusław Dziadzia – Prodziekan ds. kształcenia i studentów, który odczytał list wystosowany przez Dziekana WSiNoE dr hab. Krzysztofa Marka Bąka.  Gośćmi specjalnymi tegorocznej Tyflokonferencji byli prof. zw. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz i mgr Jacek Kwapisz, którzy wygłosili referat dotyczący orientacji przestrzennej osób niewidomych. Wystąpienie to było przyczynkiem do zadawania pytań i dyskusji.  Następnie uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia krótkometrażowego filmu (etiudy dokumentalnej) w reżyserii Aleksandry Maciejczyk pt. „Połączeni”. Materiał ten przedstawia sylwetki niewidomego Krzysztofa i jego słabowidzącej żony Wioletty, których pasją jest jazda na nartach.  Wszyscy chętni uczestnicy konferencji mogli obejrzeć film z audiodeskrypcją w goglach symulujących brak wzroku.  Bohaterowie filmu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, chętnie odpowiedzieli na wiele pytań słuchaczy. Kolejnym gościem był Łukasz Słowik z Niewidzialnej Wystawy, który zaprezentował przykłady dostosowania przestrzeni z kraju i zza granicy.

Po przerwie głos zabrała mgr Daria Bizoń-Knapik, która opowiedziała o „Tajemnicy Ciemności. Ważne Miejsce” w Katowicach, a dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij zaprezentowała koncepcję dostosowania narzędzi diagnostycznych do potrzeb dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.  Kolejne wystąpienie mgr Katarzyny Binder-Olibrowskiej dotyczyło lęku i kompetencji społecznych u adolescentów z niepełnosprawnością wzrokową.  Podczas ostatniego z wystąpień  tej części obrad obrad mgr Barbara Salachna z Centrum Medycznego BESKIDMED mówiła o profilaktyce, ochronie i rehabilitacji narządu wzroku. Pani magister  poza wystąpieniem przygotowała również stoisko, na którym promowała książkę dr Agaty Plech z Cieszyna pt. „Przejrzyj na oczy”.  Stoisko przygotowała również Pani Aleksandra Buczek ze Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która prezentowała możliwości rehabilitacji zawodowej Osób z Niepełnosprawnością oraz możliwości dostosowania stanowisk pracy. 

Po przerwie obiadowej głos zabrał Tadeusz Gierycz z Polskiego Związku Niewidomych, który podjął temat sportu i turystyki osób niewidomych.  Duże zainteresowanie tematem wzbudziło wystąpienie mgr Dawida Stańka połączone z niespodzianką. Referat dotyczył wydarzenia zorganizowanego w lipcu na Uniwersytecie Śląskim, jakim był Tyflohackaton (http://weinoe.us.edu.pl/tyflohakaton-innowacyjne-warsztaty-na-us ), a niespodzianką wizyta dwóch zdolnych  szesnastolatków,  którzy w ramach Tyflohackatonu wykonali  fabularną grę na smartfony adresowaną do osób niewidomych.  Podczas Tyflokonferencji odbyła się oficjalna premiera wspomnianej gry pt. „Słowiańskie przygody”, która po zatwierdzeniu przez Google będzie dostępna  bezpłatnie w Sklepie Play. Prywatny sponsor przekazał również autorom gry Adamowi Gawlasowi i Jakubowi Szulcowi nagrodę.  Pozostając w tematyce nowych technologii mgr Joanna Kapias zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na możliwości wykorzystania Aplikacji Asystent Google w codziennym życiu osób niewidomych.  Ostatnie wystąpienie dr Renaty Stefańskiej-Klar dotyczyło pracy z dzieckiem z równoczesną dysfunkcją wzroku oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Całość konferencji podsumowano zdaniem, które wypowiedział Łukasz Słowik „Nie ma dwóch światów. Nie ma świata osób widzących i niewidomych. Jest jeden świat, tylko odbieramy go inaczej”.

 

Relacja: Joanna Kapias

Zdjęcia: Katarzyna Rakus

dr hab. Bogusław Dziadzia otwierający obrady

Joanna Kapias podczas przemówienia

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz i mgr Marek Kwapisz podczas wykładu

Prasownica PFRON prezentująca sprzęt

Prelegentka podczas wykładu

Prelegent podczas wykładu

Dr Wrona i Dr Godawa

Prelegentka podczas wykładu

Jakub i Adam prezentujący stworzoną przez siebie grę

Małgorzata Kapias gratulująca zdolnej młodzieży