2018 - III Ogólnopolska Tyflokonferencja

13 listopada 2018 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji odbyła się                      III Ogólnopolska Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne”. Jak co roku celem konferencji było podjęcie wspólnych rozważań dotyczących wielu aspektów niepełnosprawności wzroku                               w interdyscyplinarnym gronie teoretyków, praktyków oraz osób niewidomych i słabowidzących.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele m.in. pedagogiki, psychologii, nauk medycznych, socjologii, informatyki, etnologii oraz historii sztuki, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biznesu    z całej Polski. W obradach wzięli udział również udział słuchacze bierni, wolontariusze oraz studenci             i pracownicy wydziału (łącznie ponad 150 osób).

W imieniu organizatorów gości przywitała  przewodnicząca komitetu organizacyjnego mgr Joanna Kapias,  a w imieniu władz wydziału obrady otworzył Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Bogusław Dziadzia.

Sesję pierwszą poprowadziły Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” dr Anna Klinik oraz przedstawicielka Koła Naukowego Pedagogów Kamila Górecka.  Pierwszy referat wygłosiła   mgr Mariola Holeksa (WEiNoE, UŚ), która przedstawiła historyczną analizę postaw społecznych wobec osób niewidomych od starożytności po czasy współczesne. Następnie mgr Joanna Kapias (WEiNoE, UŚ) wygłosiła referat pt. „Kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży wobec osób z dysfunkcją wzroku”. Prelegentka nawiązała do przykładu dobrych praktyk jakim są warsztaty z cyklu „Zobaczyć Niewidzialne” organizowane w ramach Tyflokonferencji.   Kolejne wystąpienie pracownic Ważnego Miejsca Pań  Anny Kality i Doroty Moryc (Tajemnica Ciemności. Ważne Miejsce w Katowicach) dotyczyło nowatorskiego sposobu edukacji i integracji, jakim jest Ważne Miejsce.  Następnie Państwo Małgorzata Bauer i Robert Biegański (Firma Brawo Sp. J.) podjęli temat dziecka słabowidzącego w szkole powszechnej oraz zaprezentowali możliwości związane z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Przedstawiciele firmy Brawo przygotowali również stoisko, na którym prezentowali swoją ofertę.  Pierwszą sesję obrad zakończyło wystąpienie mgr Dawida Stańka (WEiNoE, UŚ), który zreferował temat „Aplikacje Sztucznej Inteligencji we wspomaganiu osób niewidomych i słabowidzących”.

Po dyskusji i przerwie kawowej odbyła się sesja druga obrad, której moderatorami byli  dr Szymon Godawa z Zakładu Pedagogiki Specjalnej oraz mgr Joanna Kapias. Sesję rozpoczęło wystąpienie inż. Piotra Dudka (Towarzystwo Pomocy Całkowicie Niewidomym „Kret”), który wygłosił referat pt. „Problematyka prawnego zdefiniowania osób z niepełnosprawnością wzrokową”. Następnie głos zabrał dr Piotr Pyrcz (Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie), który zaprezentował wyniki badań            nt. poczucia jakości życia osób po urazie rdzenia kręgowego oraz niewidomych. Kolejny  referat  dotyczący  aktywności zawodowej osób z dysfunkcją widzenia wygłosiła mgr Katarzyna Binder (UMED w Łodzi). Sesję drugą zakończyło wystąpienie mgr Tomasza Kasprzaka (UAM w Poznaniu) pt. „Etiologia nabytej głuchoślepoty – przykład osób głuchoniewidomych w Dani.

Sesja trzecia moderowana przez dr Sylwię Wronę z Zakładu Pedagogiki Specjalnej oraz mgr Katarzynę Binder z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rozpoczęła się odczytaniem wypowiedzi na temat dostępności dzieł sztuki i literatury, filmu, teatru, prasy, malarstwa i rzeźb, którą przygotował mgr Antoni Szczuciński (Polski Związek Niewidomych). Drugie wystąpienie prof. dr hab. Anety Pawłowskiej i mgr Adama Drozdowskiego (Uniwersytet Łódzki) dotyczyło audiodeskrypcji dzieł sztuki jako wsparcia osób niewidomych i słabowidzących w przestrzeni muzealnej. Kolejny referat wygłosił Pan Łukasz Słowik (Niewidzialna Wystawa w Warszawie), który mówił o możliwościach, doświadczeniach i wyzwaniach w zakresie dostępności przestrzeni publicznej. Sesję zakończyło wystąpienie głuchoniewidomego mgr Krzysztofa Wostala (Fundacja Transgresja) nt. wyzwań w podróżowaniu transportem publicznym osób z dysfunkcją wzroku.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty terapii dźwiękiem prowadzone przez Panią Dominikę Porszkę oraz dr Szymona Godawę, a także seans filmu z audiodeskrypcją „Niebo bez gwiazd” w reżyserii Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz.

W imieniu organizatorów dziękujemy za udział i inspirujące dyskusje.

Autorzy zdjęć: Jerzy Pustelnik, Katarzyna Rakus.

dr hab. Bogusław Dziadzia otwierający obrady

Dr Anna Klinik i Kamila Górecka za stołem dla prowadzacych sekcję

Prelegent podczas wykładu

Prelegent podczas wykładu

Joanna Kapias podczas przemówienia

Prelegent podczas wykładu

Uczestniczka warsztatów muzycznych leży na kocu. Na jej plecach znajduje się misa. Prowadząca klęczy obok niej i dotyka misy "pałeczką"

Słuchacze - Sala Konferencyjna

Pracownicy przy stoisku z powiększalnikami