2017 - II Ogólnopolska Tyflokonferecja

14 listopada 2017 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się II Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne”. Organizatorami byli Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Koło Naukowe Pedagogów oraz Polski Związek Niewidomych Koło w Cieszynie. Patronem medialnym był portal ox.pl. 

Konferencję otworzył Prodziekan ds. Naukowych dr hab. Andrzej Kasperek, który z punktu widzenia socjologa podjął się interpretacji nazwy konferencji.  Następnie w trzech sesjach obrad plenarnych wygłoszone zostały referaty przedstawicieli  takich dyscyplin jak pedagogika, medycyna, socjologia, psychologia oraz praktyków i samych osób niewidomych.

Pierwsze wystąpienie mgr Katarzyny Binder z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczyło problemu lęku u osób z dysfunkcją wzroku. Następnie mgr Antoni Szczuciński z Polskiego Związku Niewidomych wygłosił referat pt. „Sztuka słowa i teatr – doskonałe narzędzia rehabilitacji dorosłych niewidomych i ociemniałych”. Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie mgr Joanny Kapias z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która przedstawiła wyniki swoich badań pn. „Kapitał społeczny osób niewidomych w wieku produkcyjnym a ich sytuacja zawodowa”.

Po przerwie głos zabrała dr Sylwia Wrona z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która przygotowała wystąpienie „Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole – co nauczyciel powinien wiedzieć”.  Pozostając w tematyce wsparcia dzieci z dysfunkcją wzroku mgr Justyna Rogowska z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła referat pt. „Edukacja uczniów niewidomych a wykorzystanie nowych technologii”.  Drugą sesję obrad zakończyło wystąpienie dr n. med. Magdaleny Wrzesińskiej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które stanowiło odpowiedź na postawione przez badaczkę pytanie „Czy młodzież z niepełnosprawnością wzrokową jest zagrożona problemowym używaniem gier komputerowych?

Trzecią część obrad rozpoczął wykład mgr Tomasza Kasprzaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Wczesna Interwencja  (Rána Péče) i inne formy wsparcia wobec dzieci z głuchoślepotą w Republice Czeskiej”. Następnie mgr Longin Graczyk reprezentujący Fundację Ari Ari – Ośrodek Badań Kulturowych opowiedział o „Społeczności niewidzialnej” opisując sytuację osób i środowisk osób słabowidzących i niewidomych w Armenii, Gruzji i na Ukrainie. Ostatnie wystąpienie kl. Marcina Stopki z Uniwersytetu Papieskiego Św. Jana Pawła II w Krakowie stało się podsumowaniem całej konferencji.  Obrady zakończyliśmy wnioskiem, że żeby „Zobaczyć Niewidzialne” trzeba patrzeć duszą.

Podczas wydarzenia poza wykładami odbyły się również bezpłatne przesiewowe badania wzroku prowadzone przez Salon Optyczny „Doktor Marchewka w Cieszynie”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa specjalistycznego sprzętu firmy Altix sp. z o.o.

 

tekst: Joanna Kapias

zdjęcia: Katarzyna Rakus

Jerzy Pustelnik

 

Joanna Kapias podczas przemówienia

Słuchacze - Sala Konferencyjna

 

Dr Anna Klinik witająca gościStudent podczas przesiewowych badań wzroku

Prelegent podczas wykładu

Prelegentka podczas wykładu

Studenci oglądający sprzęty na stanowisku firmy Altix

Prelegent podczas wykładu

Studenci oglądający sprzęty na stanowisku firmy Altix