Komitet Naukowy i Organizacyjny

Komitet Naukowy Tyflokonferencji

 • prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych w Katowicach 
 • prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • dr Anna Klinik, Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” w Cieszynie
 • dr Magdalena Wrzesińska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • dr Sylwia Wrona, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie,
 • dr Szymon Godawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 • dr Ilona Fajfer-Kruczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i pomysłodawczyni konferencji

 • mgr Joanna Kapias – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Komitet Organizacyjny 

 • mgr Katarzyna Binder-Olibrowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • mgr Tomasz Kasprzak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • mgr Łukasz Matusiak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Dawid Staniek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Anna Wojtas-Rduch, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wiesława Kopoczek, Polski Związek Niewidomych koło w Cieszynie