Idea

Idea Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”

Pomysł Tyflokonferencji zrodził się w 2016r. w odpowiedzi na obserwowane potrzeby środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Konferencja „Zobaczyć Niewidzialne” ma na celu popularyzację wiedzy i najnowszych doniesień naukowych na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku, upowszechnianie dobrych praktyk, oraz dyskusję w interdyscyplinarnym gronie naukowców, praktyków, a także osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin. Konferencja skierowana jest m.in. do pedagogów, psychologów, socjologów, przedstawicieli nauk medycznych i technicznych.

W ramach Tyflokonferencji odbywają się również warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. Podczas zajęć uczestnicy nie tylko zdobywają podstawową wiedzę na temat osób niewidomych i słabowidzących, ale również mogą wczuć się w ich sytuację wykonując czynności dnia codziennego z zasłoniętymi oczami. Termin konferencji związany jest z Międzynarodowym Dniem Osób Niewidomych obchodzonym corocznie 13 listopada.