Program V Ogólnopolskiej Tyflokonferencji "Zobaczyć Niewidzialne"

 

V Ogólnopolska TYFLOKONFERECJA 

„Zobaczyć Niewidzialne”

Cieszyn, 13 listopada 2020

Konferencja objęta patronatem Dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

dra hab. Krzysztofa Marka Bąka

oraz patronatem

Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

8:00 – 9:10

Otwarcie obrad

prof. dr hab. Bogusław Marek, Wykład Inauguracyjny „Pokazać Niewidzialne” (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskusja

9:10 – 10:50 Sesja 1

Prowadzący sesję: mgr Tomasz Kasprzak, mgr Joanna Kapias 

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, „Ważne problemy tyflologiczne przedstawiane w literaturze faktu i naukowej” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie)

mgr Katarzyna Binder-Olibrowska, „Osoby z dysfunkcją widzenia w systemie ochrony zdrowia” (Uniwersytet Medyczny w Łodzi),

dr Krystyna Moczia, „(Nie)zauważeni w stanie pandemii (Uniwersytet Śląski w Katowicach)”

dr n. med. Agata Plech, „Czy istnieją sposoby na opanowanie wad wzroku u dzieci?” (Centrum Medyczne BESKIDMED/ Stowarzyszenie Przejrzyj Na Oczy)

Dyskusja

10:50 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:40 Sesja 2

Prowadząca sesję: dr Sylwia Wrona

mgr Magdalena Kokot, „Rozwój mowy u dzieci z niepełnosprawnością wzroku” (Uniwersytet Gdański)

mgr Małgorzata Skuza, mgr Patrycja Lukosz, „Pstryk i światło” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie)

dr Dorota Prysak, Zachowania trudne u dzieci i młodzieży a zaburzenia widzenia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr n. med. Magdalena Wrzesińska,  "Czy Internet jest zasobem, czy zagrożeniem dla młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową?" (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Dyskusja

12:40 – 12:50  Przerwa

12:50-14:30 Sesja 3

Prowadzący sesję: mgr Katarzyna Binder-Olibrowska, mgr Łukasz Matusiak

dr Kamil Pierowiak, „Zobaczyć (nie)widzenie. Osoby niewidome wobec kultury wizualnej” (Badacz niezależny)

prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska, dr Daria Rutkowska-Siuda, mgr Adam Drozdowski, „Tyflografiki, jako pomoc edukacyjna w trakcie realizacji działań związanych z programem „Trzecia misja uczelni” na Uniwersytecie Łódzkim” (Uniwersytet Łódzki)

mgr Paulina Długosz, „Dotykowa historia Łodzi przemysłowej – problemy i wyzwania tyflograficznej adaptacji muzealiów” (Uniwersytet Łódzki/ Muzeum Miasta Łodzi)

dr Karolina Banaszkiewicz Badura, „Abstrakcja w książce dotykowej. Nieużyteczne brednie czy... gimnastyka wyobraźni?” (Wydawnictwo Gimnastyka Wyobraźni)

Dyskusja

14:30 – 14:40 Przerwa

14:40  – 16:20 Sesja 4

Prowadzący sesję: mgr Łukasz Matusiak, mgr Joanna Kapias

dr Ewa Niestorowicz, „O dziełach sztuki i niewidomych twórcach. Sztuka wizualna     a percepcja dotykowa” (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab., prof. UJK Marta Bolińska, „Stawanie się pisarzem?... O twórczości autorów z niepełnosprawnością wzroku” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

mgr Natalia H. Wileńska, mgr Bartłomiej Sztyler, Karolina Czajkowska, „Metody badań echolokacji” (Politechnika Łódzka)

Patrycja Kuter, „Projekt "Zobaczyć Morze", czyli o tym jak włączać osoby z dysfunkcją wzroku w żeglarstwo i jak to wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie” (Fundacja Zobaczyć Morze im. Tomka Opoki)

Dyskusja

16:20 – 16:30 Przerwa

16:30 – 18:10

Prowadzący sesję: mgr Dawid Staniek, dr n. med. Magdalena Wrzesińska

Michał Brajer, „Rozwój technologii dla niewidomych na przestrzeni lat” (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach)

Natalia Osial, „Czy zabawa może leczyć? – Potencjał wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) w terapii niedowidzenia” (Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

dr Anna Bieganowska-Skóra, „Prawda czasu czy prawda ekranu?  O modelu niepełnosprawności wzrokowej w filmach fabularnych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Joanna Kapias, „Oblicza macierzyństwa w narracjach kobiet niewidomych            i ociemniałych” (Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Feniks" /  Uniwersytet Śląski w Katowicach)

18:10 – 18:20 Przerwa

18:20 – 19:00

Prowadząca sesję: dr n. med. Magdalena Wrzesińska

dr hab. Robert Kamiński, „CREDO - projekt rejestracji cząstek z kosmosu na całej Ziemi dla naukowców i amatorów” (Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków)

dr Wanda Diaz Merced, „Gravitational Observatory Pisa Italy / Harvard Smithsonian Center for Astrophysics” (European Gravitational Observatory and Harvard Smithsonian Center for Astrophysics)

Dyskusja

Podsumowanie konferencji i zakończenie obrad