Zaproszenie na V Ogólnopolską Tyflokonferencję

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w V Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 13  listopada 2020r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja odbędzie się zdalnie.

Jak co roku tematyka konferencji dotyczyć będzie  niepełnosprawności wzroku, w kontekście społecznym, edukacyjnym, psychologicznym, medycznym, rehabilitacyjnym oraz w odniesieniu do rozwoju nowych technologii.

Celem konferencji jest podjęcie tej tematyki w interdyscyplinarnym gronie naukowców, specjalistów, działaczy społecznych, a także osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin. W tym roku pragniemy, aby dołączyli do nas goście z ośrodków zagranicznych. W związku z powyższym podczas konferencji będą obowiązywały dwa języki – polski i angielski.